Rodzinna Wycieczka Rowerowa „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022

0
399

Rodzinna Wycieczka Rowerowa „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022
CELE:
Rodzinnej Wycieczki Rowerowej „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022 to:
o Edukacja historyczna, patriotyczna społeczeństwa Łodzi
i województwa łódzkiego;
o Popularyzacja Święta Flagi RP, Dnia Polonii i Polaków za Granicą;
o Popularyzacja zdrowego trybu życia;
o Wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
Link: https://forms.gle/WsdFWij5pWZEZ3W68

przesyłanie zdjęć przez formularz otrzymany mailem, w przypadku braku konta e-mail na gmail wyłącznie z notebook lub komputerów stacjonarnych

OPIS:
o Uczestnicy muszą przejechać trasę w dowolnej kolejności
i w dowolnych godzinach w okresie od 25 kwietnia do 2 maja do godziny 18:00 .

o Potwierdzenie pobytu na poszczególnych etapach jest: zdjęcie selfie na wskazanej lokalizacji i przesłanie poprzez otrzymany e-mailem formularz do potwierdzenia pobytów na poszczególnych etapach Rodzinnej Wycieczki Rowerowej przesłany do godz. 18.00 2 maja 2022r.

o Dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Rodzice i pełnoletni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo własne i dzieci.
Losowanie 10 nagród wśród uczestników którzy zgromadzą minimum 40 punktów po koncercie głównym w dniu 2 maja 2022 o godz. 20:00.
Punktacja:
Każda lokalizacja 10 punktów
Premia dla 50 pierwszych uczestników obecnych w dniu 2 maja 2022r od godz. 11.00 przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego organizatorzy przewidzieli upominek specjalny Flagę Narodową i okolicznościowy plakat.


1. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ŁDK
A. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – odsłonięty w 1997 roku pomnik Józefa Piłsudskiego w Łodzi, znajdujący się u zbiegu ulic Kilińskiego i Traugutta. Pomnik ustawiony jest na wyłożonym kostką skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelec”, nieopodal Łódzkiego Domu Kultury.
B. Główny element – pomnik marszałka, składa się z cokołu, na którym ustawiona jest figura Piłsudskiego. Ukazany jest on w pozycji stojącej, wsparty na szabli; ubrany w mundur, płaszcz i czapkę. Autorem rzeźby jest łódzki artysta Zbigniew Władyka. W listopadzie 2007 roku tuż obok pomnika umieszczono ośmiometrowe biało-czerwone maszty z trzema orłami: strzeleckim, legionowym oraz Wojska Polskiego II RP. Orły z brązu wykonała córka zmarłego rzeźbiarza – Zofia Władyka-Łuczak. Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Marsza%C5%82ka_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_%C5%81odzi

2. Dawny Komisariat Polskiej Organizacji Narodowej przy Kościuszki 14
A. ,,…Sprawozdanie z działalności komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w październiku 1914 roku …’,,,.. Z tego też powodu zasługuje na opublikowanie znajdujące się w zespole Polskiej Organizacji Narodowej warszawskiego Archiwum Akt Nowych sprawozdanie z działalności największego — łódzkiego komisariatu PON…’’
Źródło: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s65-77/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s65-77.pdf

3. III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, dawny punkt rekrutacyjny Legionów ul. Henryka Sienkiewicza 46
B. Budowę gmachu szkolnego ukończono w 1891 roku i od razu powstało
tu rosyjskie gimnazjum męskie. W czasach carskich uczęszczało tu 150 uczniów.
C. Fundatorem szkoły był m.in. Karol Scheibler, którego popiersie stało w auli szkoły, vis a vis portretu cara Mikołaja . Tuż obok szkoły znajdował się targ mięsny (obecnie park Sienkiewicza), który został zastąpiony w 1896 roku przez park miejski zwany parkiem Mikołajewskim (od nazwy ulicy).
D. W 1905 roku uczniowie gimnazjum męskiego aktywnie wzięli udział
w walce o wprowadzenie języka polskiego do szkół. W momencie wybuchu I wojny światowej zamknięto gimnazjum, a w budynku zaczęto organizować polskie legiony. Źródło: http://trzecieliceum.pl/?page_id=106

4. Park imienia Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu (zdjęcie przy tablicy informacyjnej parku)
A. Położenie: ul. Konstantynowska, Krakowska, Krzemieniecka, Al. Unii,
ul. Srebrzyńska. Jeden z największych parków w Europie. Powstawał
w latach 1919-1939 według koncepcji E. Ciszkiewicza, ówczesnego Dyrektora Wydziału Plantacji Miejskich, z pewnymi elementami z projektu konkursowego Braci Zajkowskich. W założeniach miało to być „olbrzymich rozmiarów miejsce spacerów z boiskami sportowymi, torem dla cyklistów, stawami”. Był on miejscem „masowego wypoczynku, świątecznych
i niedzielnych wycieczek mieszkańców zadymionych dzielnic, terenem festynów i zabaw”. W skład parku miały wchodzić także: Ogród Zoologiczny i Ogród Botaniczny (zrealizowany dopiero w latach sześćdziesiątych XX w.), które obecnie stanowią odrębne obiekty.
B. Na jego terenie grzebane były przez władze carskie zwłoki poległych w walkach i straconych rewolucjonistów 1905-1907 r. Dla uczczenia ich pamięci w 1920 r. usypano kopiec pamiątkowy, a w 1923 r. wzniesiono Kolumnę Rewolucjonistów (zniszczoną przez okupanta hitlerowskiego).

C. Obecny Pomnik Czynu Rewolucyjnego został odsłonięty w 1975 r. Część parku (pozostałość dawnej puszczy łódzkiej) podlega ochronie jako rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”. Ponadto znajduje się tu 18 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew uznanych za pomniki przyrody.
Źródł;: https://www.lodz.ap.gov.pl/art,58,najstarsze-lodzkie-parki

5. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Gdańska 13
A. Dawny Areszt Piłsudskiego krótko infomiała być przeniesiona z Wilna drukarnia nielegalnego pisma „Robotnik” wydawanego przez partię.
B. W Łodzi ukazały się zaledwie dwa numery „Robotnika”. Ostatni wydany na polskiej ziemi obiecanej nosi datę 31 grudnia 1899 roku. Przy druku kolejnego – 36 numeru – datowanego na 25 lutego 1900 roku, w nocy z 21 na 22 lutego Piłsudski został aresztowany. Na drukarnię władze rosyjskie natrafiły, śledząc działacza PPS Aleksandra Malinowskiego. Oskarżony o druk nielegalnej prasy i posądzany niesłusznie o zabójstwo szpicli w okolicach Sosnowca towarzysz Wiktor mógł się spodziewać się najwyższego wymiaru kary.
C. Pierwsze tygodnie aresztu spędził w celi przy ulicy Długiej. Areszt wybudowany w 1886 roku od początku był przewidziany jako więzienie polityczne i kryminalne. Więźniowie – w tym Piłsudski – wspominali o fatalnych warunkach w nim panujących.

6. Kamienica przy Wschodniej 19, dawne mieszkanie Józefa Piłsudskiego aktualnie Filia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
A. Kamienica przy ul. Wschodniej 19 nie wyróżnia się niczym szczególnym od swoich pobliskich „koleżanek”, może tylko historią… To właśnie do niej w październiku 1899 r. wprowadzili się Maria i Józef Piłsudscy. Mieszkali na pierwszym piętrze pod nr 4, gdzie w jednym z pokoi drukowali konspiracyjną gazetkę PPS „Robotnik”. Piłsudski podawał się wówczas za adwokata Dąbrowskiego, co zmniejszało ryzyko nakrycia jego nielegalnej pracy. Jednak 21 lutego 1900 r. podczas druku czwartego numeru gazetki, do mieszkania wtargnęła carska żandarmeria.
B. Po wielogodzinnej rewizji małżeństwo Piłsudskich trafiło do więzienia przy ul. Gdańskiej (d. ul. Długa). W 1938 r. otwarto w mieszkaniu muzeum poświęcone pracy konspiracyjnej Piłsudskiego. Zamknięto je podczas II wojny światowej.
C. Dziś wydarzenie to upamiętnia tablica, zamontowana dokładnie pod oknem dawnej, nielegalnej drukarni. Autorami projektu pamiątkowej płyty są Antoni Biłas i Eugeniusz Zduniewski. Znajduje się na niej krótki zarys z historii oraz słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to jest zwycięstwo”.
D. Z historii kamienicy:
Została wzniesiona w roku 1896 według projektu Gustawa Landau-Gutentegera dla Moszka Wienera. Dawny adres: Wschodnia 8,
nr hipoteczny 332.
E. Warto wiedzieć:
W miejscu gdzie dziś znajduje się pamiątkowa tablica znajdowało się wejście do budynku (dwoje, drewnianych, zdobionych drzwi). Nad nim umieszczona była niewielka tablica z treścią: „Tu Mieszkał I Został Aresztowany 25-II-1900 Przez Sługi Caratu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski W Drukarni „Robotnika” 1914 R.” (Źródło: NAC )