„Stanisław Pomian-Srzednicki autorytet prawnik, społecznik, państwowiec, patriota”

0
91

FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA POMIAN – SRZEDNICKIEGO jest beneficjentem projektu Nowe FIO Umowa 328/III/2022 z dnia 27 lipca 2022

W tym roku upłynie 105 lat