Rodzinna Wycieczka Rowerowa „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022

0

Rodzinna Wycieczka Rowerowa „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022
CELE:
Rodzinnej Wycieczki Rowerowej „Łódzkie Miejsca Marszałka Piłsudskiego” – 2 Maja 2022 to:
o Edukacja historyczna, patriotyczna społeczeństwa Łodzi
i województwa łódzkiego;
o Popularyzacja Święta Flagi RP, Dnia Polonii i Polaków za Granicą;
o Popularyzacja zdrowego trybu życia;
o Wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
Link: https://forms.gle/WsdFWij5pWZEZ3W68

przesyłanie zdjęć przez formularz otrzymany mailem, w przypadku braku konta e-mail na gmail wyłącznie z notebook lub komputerów stacjonarnych

OPIS:
o Uczestnicy muszą przejechać trasę w dowolnej kolejności
i w dowolnych godzinach w okresie od 25 kwietnia do 2 maja do godziny 18:00 .

o Potwierdzenie pobytu na poszczególnych etapach jest: zdjęcie selfie na wskazanej lokalizacji i przesłanie poprzez otrzymany e-mailem formularz do potwierdzenia pobytów na poszczególnych etapach Rodzinnej Wycieczki Rowerowej przesłany do godz. 18.00 2 maja 2022r.

o Dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Rodzice i pełnoletni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo własne i dzieci.
Losowanie 10 nagród wśród uczestników którzy zgromadzą minimum 40 punktów po koncercie głównym w dniu 2 maja 2022 o godz. 20:00.
Punktacja:
Każda lokalizacja 10 punktów
Premia dla 50 pierwszych uczestników obecnych w dniu 2 maja 2022r od godz. 11.00 przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego organizatorzy przewidzieli upominek specjalny Flagę Narodową i okolicznościowy plakat.


1. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ŁDK
A. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – odsłonięty w 1997 roku pomnik Józefa Piłsudskiego w Łodzi, znajdujący się u zbiegu ulic Kilińskiego i Traugutta. Pomnik ustawiony jest na wyłożonym kostką skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelec”, nieopodal Łódzkiego Domu Kultury.
B. Główny element – pomnik marszałka, składa się z cokołu, na którym ustawiona jest figura Piłsudskiego. Ukazany jest on w pozycji stojącej, wsparty na szabli; ubrany w mundur, płaszcz i czapkę. Autorem rzeźby jest łódzki artysta Zbigniew Władyka. W listopadzie 2007 roku tuż obok pomnika umieszczono ośmiometrowe biało-czerwone maszty z trzema orłami: strzeleckim, legionowym oraz Wojska Polskiego II RP. Orły z brązu wykonała córka zmarłego rzeźbiarza – Zofia Władyka-Łuczak. Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Marsza%C5%82ka_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_%C5%81odzi

2. Dawny Komisariat Polskiej Organizacji Narodowej przy Kościuszki 14
A. ,,…Sprawozdanie z działalności komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w październiku 1914 roku …’,,,.. Z tego też powodu zasługuje na opublikowanie znajdujące się w zespole Polskiej Organizacji Narodowej warszawskiego Archiwum Akt Nowych sprawozdanie z działalności największego — łódzkiego komisariatu PON…’’
Źródło: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s65-77/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s65-77.pdf

3. III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, dawny punkt rekrutacyjny Legionów ul. Henryka Sienkiewicza 46
B. Budowę gmachu szkolnego ukończono w 1891 roku i od razu powstało
tu rosyjskie gimnazjum męskie. W czasach carskich uczęszczało tu 150 uczniów.
C. Fundatorem szkoły był m.in. Karol Scheibler, którego popiersie stało w auli szkoły, vis a vis portretu cara Mikołaja . Tuż obok szkoły znajdował się targ mięsny (obecnie park Sienkiewicza), który został zastąpiony w 1896 roku przez park miejski zwany parkiem Mikołajewskim (od nazwy ulicy).
D. W 1905 roku uczniowie gimnazjum męskiego aktywnie wzięli udział
w walce o wprowadzenie języka polskiego do szkół. W momencie wybuchu I wojny światowej zamknięto gimnazjum, a w budynku zaczęto organizować polskie legiony. Źródło: http://trzecieliceum.pl/?page_id=106

4. Park imienia Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu (zdjęcie przy tablicy informacyjnej parku)
A. Położenie: ul. Konstantynowska, Krakowska, Krzemieniecka, Al. Unii,
ul. Srebrzyńska. Jeden z największych parków w Europie. Powstawał
w latach 1919-1939 według koncepcji E. Ciszkiewicza, ówczesnego Dyrektora Wydziału Plantacji Miejskich, z pewnymi elementami z projektu konkursowego Braci Zajkowskich. W założeniach miało to być „olbrzymich rozmiarów miejsce spacerów z boiskami sportowymi, torem dla cyklistów, stawami”. Był on miejscem „masowego wypoczynku, świątecznych
i niedzielnych wycieczek mieszkańców zadymionych dzielnic, terenem festynów i zabaw”. W skład parku miały wchodzić także: Ogród Zoologiczny i Ogród Botaniczny (zrealizowany dopiero w latach sześćdziesiątych XX w.), które obecnie stanowią odrębne obiekty.
B. Na jego terenie grzebane były przez władze carskie zwłoki poległych w walkach i straconych rewolucjonistów 1905-1907 r. Dla uczczenia ich pamięci w 1920 r. usypano kopiec pamiątkowy, a w 1923 r. wzniesiono Kolumnę Rewolucjonistów (zniszczoną przez okupanta hitlerowskiego).

C. Obecny Pomnik Czynu Rewolucyjnego został odsłonięty w 1975 r. Część parku (pozostałość dawnej puszczy łódzkiej) podlega ochronie jako rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”. Ponadto znajduje się tu 18 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew uznanych za pomniki przyrody.
Źródł;: https://www.lodz.ap.gov.pl/art,58,najstarsze-lodzkie-parki

5. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Gdańska 13
A. Dawny Areszt Piłsudskiego krótko infomiała być przeniesiona z Wilna drukarnia nielegalnego pisma „Robotnik” wydawanego przez partię.
B. W Łodzi ukazały się zaledwie dwa numery „Robotnika”. Ostatni wydany na polskiej ziemi obiecanej nosi datę 31 grudnia 1899 roku. Przy druku kolejnego – 36 numeru – datowanego na 25 lutego 1900 roku, w nocy z 21 na 22 lutego Piłsudski został aresztowany. Na drukarnię władze rosyjskie natrafiły, śledząc działacza PPS Aleksandra Malinowskiego. Oskarżony o druk nielegalnej prasy i posądzany niesłusznie o zabójstwo szpicli w okolicach Sosnowca towarzysz Wiktor mógł się spodziewać się najwyższego wymiaru kary.
C. Pierwsze tygodnie aresztu spędził w celi przy ulicy Długiej. Areszt wybudowany w 1886 roku od początku był przewidziany jako więzienie polityczne i kryminalne. Więźniowie – w tym Piłsudski – wspominali o fatalnych warunkach w nim panujących.

6. Kamienica przy Wschodniej 19, dawne mieszkanie Józefa Piłsudskiego aktualnie Filia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
A. Kamienica przy ul. Wschodniej 19 nie wyróżnia się niczym szczególnym od swoich pobliskich „koleżanek”, może tylko historią… To właśnie do niej w październiku 1899 r. wprowadzili się Maria i Józef Piłsudscy. Mieszkali na pierwszym piętrze pod nr 4, gdzie w jednym z pokoi drukowali konspiracyjną gazetkę PPS „Robotnik”. Piłsudski podawał się wówczas za adwokata Dąbrowskiego, co zmniejszało ryzyko nakrycia jego nielegalnej pracy. Jednak 21 lutego 1900 r. podczas druku czwartego numeru gazetki, do mieszkania wtargnęła carska żandarmeria.
B. Po wielogodzinnej rewizji małżeństwo Piłsudskich trafiło do więzienia przy ul. Gdańskiej (d. ul. Długa). W 1938 r. otwarto w mieszkaniu muzeum poświęcone pracy konspiracyjnej Piłsudskiego. Zamknięto je podczas II wojny światowej.
C. Dziś wydarzenie to upamiętnia tablica, zamontowana dokładnie pod oknem dawnej, nielegalnej drukarni. Autorami projektu pamiątkowej płyty są Antoni Biłas i Eugeniusz Zduniewski. Znajduje się na niej krótki zarys z historii oraz słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to jest zwycięstwo”.
D. Z historii kamienicy:
Została wzniesiona w roku 1896 według projektu Gustawa Landau-Gutentegera dla Moszka Wienera. Dawny adres: Wschodnia 8,
nr hipoteczny 332.
E. Warto wiedzieć:
W miejscu gdzie dziś znajduje się pamiątkowa tablica znajdowało się wejście do budynku (dwoje, drewnianych, zdobionych drzwi). Nad nim umieszczona była niewielka tablica z treścią: „Tu Mieszkał I Został Aresztowany 25-II-1900 Przez Sługi Caratu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski W Drukarni „Robotnika” 1914 R.” (Źródło: NAC )

Akcja wywieś ,,Biało-czerwoną’’ w swoim domu

0

Akcja wywieś ,,Biało-czerwoną’’ w swoim domu. Zachęcamy do wykonania zdjęcia albo krótkiego filmu (maksymalnie 15 sekund) z Polską Flagą w otoczeniu domowym i przesyłania przez formularz internetowy https://forms.gle/gMXnrogbn4qVHvr1A . Wśród uczestników akcji zostanie rozlosowanych 10 nagród rzeczowych. Akcja trwa do 2 maja do godziny 19:00. Kontakt: 501-483-457
Materiały przesyłane z telefonów wymagają konta gmail. Przesyłanie z komputera nie wymaga konta gmail.
Więcej: https://fb.me/e/2lWV0p06D

2 maja 2022-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

0

facebook
https://fb.me/e/1PbXA7NJf


youtube
https://youtu.be/7TXHrW2Xpw4


Dobremedia Youtube
https://youtu.be/sSdExrUy4jw

Aleksander Fredro-Ciotunia

0
17 listopada g.18:15

„Bajka dla Uli” W hołdzie wszystkim Dzieciom z Przemysłowej

0

Wydarzenie na Facebooku

„Bajka dla Uli” W hołdzie wszystkim Dzieciom z Przemysłowej w Łodzi
autor: Agnieszka Battelli
Muzyka: Adam Drzewiecki

Honorowy patronat Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego I Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego
 Honorowy patronat Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
 Honorowy patronat Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Prapremiera: 28 października godzina 14.00 – Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18

Premiera: 4 listopada godzina 18.00 -Zamek Ujazdowski w Warszawie ul. Jazdów 2 Odwołany 

odwołana 


Reżyseria:
Agnieszka Battelli, Inscenizacja Krzysztof Szuster. Współpraca -Wojciech Bartoszek,
Wystąpią: Jolanta Bobras, Jerzy Chojnowski, Aniela Kowalska (11lat) i inni
Chór Dziecięcy – „Kolorowe laurki” z Sokolnik,
Chór głuchoniemych z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 w Łodzi
Ruch sceniczny: Grażyna Śniatkiewicz
Support:
Grupa Tańca Nowoczesnego „Kie”
Kierownik i Choreograf Katarzyna Korzeniewska-Killo
Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Informacja o sztuce
Organizator  Fundacja im Stanisława Pomian Srzednickiego w Łodzi
Partnerzy New Ideas
Fundacja Dobre Media
 Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni
IPN oddział w Łodzi
Muzeum Dzieci z Przemysłowej
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
Łódzki Dom Kultury

Poniżej słowa Agnieszki Battelli skierowane do ocalałych z Obozu dla Dzieci
z Przemysłowej na spotkaniu w dniu 12 września 2021 roku
Szanowni Państwo,

Gdy wiele lat temu dzięki Pani Jolancie Sowińskiej – Gogacz dowiedziałam się o istnieniu w Łodzi ,,obozu dla Dzieci na Przemysłowej”, historia ta wstrząsnęła mną do głębi. Podjęłam starania o rozpoczęcie kwerendy dokumentów dotyczących tego strasznego miejsca w łódzkim Oddziale IPN.
Niezwykłe wzruszenie ale i ogromny ból z każdą czytaną stroną akt, na które były przelane historie Dzieci ich cierpienie, listy, zdjęcia, zeznania.
Tych wiele tygodni zmieniło moje życie już na zawsze.
Niektórym pozwoliła przetrwać tylko wyobraźnia.
Ta myśl stała się przyczynkiem przeniesienie mojej artystycznej wizji  do przestrzeni teatralnej i tak powstała sztuka teatralna ,, Bajka dla Uli” której postać głównej bohaterki wzorowana jest na historii Urszuli Kaczmarek.
Akcja sztuki dzieje się w trzech różnych przestrzeniach : dziecięcej- beztroski, bajkowej – wyobraźni i realnej – okrutnej. Sztuka skierowana jest do młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, nauczycieli i pedagogów wzbogacona o multimedia i muzykę elektroniczną realizowaną przez kompozytora na żywo.

Sztuka jest  projektem otwartym umożliwiającym wystawienie jej także przy pomocy skromniejszych środków w szkole przez młodzież w przyszłości.

Półrocze z twórczością Aleksandra Fredry

0

Repertuar 2021

15 lipca

19 sierpnia

23 września

13 października

17 listopada